ارائه قراردادهای پرسنلی

ارائه قراردادهای پرسنلی

ارائه قراردادهای پرسنلی

قرارداد پرسنلی یا قرارداد کار به معنای مشخص نمودن تعهدات متقابل میان کارگر و کارفرما میباشد

برای انجام کار از سوی کارگر و پرداخت مزد از سوی کارفرما میباشد، قرارداد کار بین یک شخص حقیقی (کارگر) و شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) منعقد می گردد . قرارداد می تواند روزانه ، ماهانه یا سالانه باشد.

اگر فردی برای شما کاری انجام می دهد و شما روزانه، هفتگی و یا ماهانه مبلغی را به ایشان پرداخت می کنید ، شما کارفرما هستید و می بایست از قوانین کار پیروی کنید.

اگر در قرارداد کار مدت زمان همکاری ذکر شود، آن قرارداد از نوع مدت موقت می باشد و کارگر و کارفرما می توانند پس از پایان مدت قراداد با هم قطع همکاری نمایند . ولی اگر مدتی در

قرارداد ذکر نشود یا قراردادی منعقد نگردد، آن قرارداد دائمی تلقی شده و کارفرما حق اخراج کارگر را نخواهد داشت . به این دلیل مابه شما پیشنهاد می کنیم حتما با پرسنل خود قرارداد ببندید و تمامی شرایط کار خود را در قرارداد ذکر کنید .

مطابق ماده 10 قانون کار قرارداد کار شامل :

  • مشخصات دقیق طرفین
  • حقوق یا مزد مبنا و الحاقیه های آن
  • ساعت کار ، تعطیلات و مرخصی ها
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد قرارداد کار
  • مواردی که عرف ، عادت شغل یا محل ایجاب می نماید.

 

قراردادهای کار منحصر به فرد می باشند و مطابق با ماده 10 قانون کار می بایست همه شرایط، عرف و عادت شغل در قرارداد گنجانده شود.

ما به شما کمک می کنیم قرارداد انحصاری سازمان خود با کارکنانتان را منعقد نمایید تا از جرایم و مجازاتهای قوانین کار در امان بمانید .

شرکت الماس داران پارسه خاورمیانه آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره در زمینه قراردادهای پرسنلی و خدمات ثبتی به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی میباشد .در این راستا متقاضیان گرامی میتوانند از طریق لینک زیر درخصوص قراردادهای پرسنلی و سایر خدمات اینترنتی این شرکت اقدام کنند و در راستای بهبود ساختار شرکت خود استفاده نمایند.

 

مطلب این دسته را نیز بخوانید    مقالات ثبت برند