ثبت تغییرات شرکت با الماس داران

ثبت تغییرات شرکت طبق اصل 200 قانون جمهوری اسلامی ایران، ثبت تغییرات زیر در شرکتها الزامی است:

 • الف- تغییر اساسنامه
 • ب- تمدید مدت شرکت بیش از مدت تعیین شده
 • ح- انحلال شرکت حتی در مواردی که انحلال به دلیل انقضای مدت شرکت باشد.
 • د- تعیین کیفیت کسر حساب یا تبدیل شرکا یا خروج برخی از آنها از شرکت.
 • ه- تغییر نام شرکت
 • و- در هر بند نسبت به مورد مشخص شده ماده 58 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران در ماده 9 آیین نامه قانون تجارت علاوه بر موارد فوق تغییر مدیر یا مدیران شرکت نیز اضافه می شود.

امروزه ثبت غیر حضوری کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها با مراجعه به پایگاه الکترونیکی http://irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر است. داوطلبان می توانند از طریق این سامانه درخواست ثبت تغییرات شرکت را به اداره ثبت شرکت ارسال کنند.

برای وارد کردن اطلاعات ثبت تغییرات شرکت، ابتدا باید اطلاعات شرکت خود را وارد کنید.

راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی:

 • ورود به سیستم تنظیم دقیقه
 • انتخاب استان و واحد ثبتی.
 • پر کردن اطلاعات شرکت
 • شناسه شرکت ملی را وارد کنید.
 • در صورت نداشتن شناسنامه ملی (شماره ثبت در صورتجلسه مجمع موسس و اساسنامه شرکت) شماره ثبت را وارد نمایید.
 • انتخاب نوع شرکت (سهامی خاص، با مسئولیت محدود و …)
 • تعیین نوع صورتجلسه (مجمع عمومی عادی، مجمع فوق العاده و …)
 • تعیین تعداد اعضای حاضر در جلسه.
 • وارد کردن اطلاعات کامل (نام و نام خانوادگی، شماره ملی و …)
 • روشن شدن جایگاه نامزد.
 • تاریخ جلسه، زمان شروع و پایان جلسه را پیدا کنید.
 • در قسمت پذیرش موقت یک شماره دسترسی 19 رقمی دریافت کنید.
 • قید نام و نام خانوادگی و سمت اعضای امضاء کننده خدمت.
 • تصمیمات اتخاذ شده در جلسه را از لیست انواع تصمیم وارد کنید.
 • نام مورد نظر را انتخاب و وارد کنید و ثبت نام کنید (پنج نام پیشنهاد کنید)
 • تعیین اعضای حاضر در جلسه و جایگاه آنها در جلسه (نوع شخص، نام شخص، اطلاعات هویتی، ملیت)
 • اگر ایرانی هستید شماره ملی و اگر ایرانی نیستید شماره پاسپورت را وارد کنید.
 • موقعیت را در شرکت وارد کنید.
 • تعیین روابط افراد حاضر در جلسه (نماینده یا وکیل)
 • بررسی مدارک لازم با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه و نوع پروتکل توسط متقاضی.
 • وارد کردن متن صورتجلسه (استفاده از کامپیوتر برای دریافت متن پیشنهادی توسط کامپیوتر)
 • تایید قبولی ارسال صورتجلسات مکانیزه به دفتر ثبت شرکت ها.

ماده 6 آیین نامه قانون تجارت

تغییراتی را که در اساسنامه شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری می داند. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هرگونه کتمان اطلاعاتی که موجب ضرر و زیان و قصور برای دیگران شود، شخص را مسئول می‌سازد و عدم ثبت سطح به منزله چشم پوشی از مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی نخواهد بود.

طرف مقصر ضمناً با عدم انتشار مواردی که آیین نامه برای استانداران تعیین کرده است، اشخاص ثالث ممکن است از تأثیر تغییرات چشم پوشی کنند. زیرا تغییراتی که به آنها اطلاع داده نشده است را نمی توان علیه آنها استناد کرد.