مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها

مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها

مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها

مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها

شرکت ها دارای انواع مختلفی هستند که تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ی مورد نیاز ، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و غیره از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند. در این مقاله درباره مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها می پردازیم.

شرکت سهامی  ( سهامی عام و سهامی خاص)

شرکت های سهامی از معتبرترین شرکت های تجاری ایران هستند که کاملا سرمایه محور هستند یعنی اعتبار خود را از سرمایه موجود می گیرند. مسئولیت شرکا در شرکت های سهامی خاص و عام به ایگونه است که هر فرد موظف است بنا بر نوع شرکت میزانی از سرمایه شرکت را تادیه نماید و از این رو هر فرد در قبال سرمایه ای که وارد شرکت می کند سهام تعریف شده ای که در اساسنامه ذکر شده است را دریافت می کند.

بنابراین هر فرد یا شریک که به سهامدار در شرکت های سهامی شناخته می شود در این شرکت ها به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارد. سهام قابل افت و رشد است و باید در هر زمان میزان اعتبار سهام مشخص شود تا مسئولیت شرکا بر اساس آن تعیین شود.

لازم به توضیح است که هر یک از شرکا تنها به اندازه سهام خود و نه بیشتر در شرکت سهامی مسئولیت دارد و این هم در صورتیکه سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت نباشد. در نتیجه هیچ یک از شرکا نیاز نیست بیش از سهام خود در شرکت برای شرکت هزینه کند و یا دارایی های شخصی خود را وارد کار کند.

شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود هم سرمایه و هم اشخاص به نوعی در اعتبار شرکت دخیل هستند. در این شرکت ها هر فرد باید میزانی از سرمایه مورد نیاز و تعهد شده شرکت را قبول کند و تادیه نماید. در این حالت هر فرد تنها به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت می کند در قبال شرکت مسئولیت دارد.

این میزان از سرمایه ثابت است و هر گاه نیاز به افزایش سرمایه باشد از محل سود شرکا و یا آورده شرکا می تواند افزایش سرمایه انجام شود و در نتیجه مسئولیت شرکا هم افزایش می یابد.

در شرکت با مسئولیت محدود سهم شرکا را سهم الشرکه می نامند و دقیقا به اندازه سرمایه اسمی هر فرد در شرکت است و نیازی نیست بیش از آن و یا از دارایی های شخصی برای جبران دیون شرکت استفاده نماید این هم زمانی که شرکت سرمایه لازم را برای پرداخت دیون نداشته باشد.

مسئولیت شرکا در انواع شرکت

مسئولیت شرکا در انواع شرکت

شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی که نوعی شرکت اشخاص است هر یک از شرکا که نامشان نیز بصورت مستقل در نام شرکت آورده می شود و یا تاکید به مشارکت آنها در شرکت می شود باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را قبول نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و یا بدهی شرکت باید تماما و بدون در نظر گرفتن میزان مشارکت سایر شرکا تمامی دیون شرکت را عهده دار شوند. البته در این شرکت ها هم اول دارایی و سرمایه شرکت هزینه می شود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی نیز نوعی شرکت اشخاص و تا حدود زیادی همانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت نسبی هر فرد تنها به اندازه سرمایه ای که وارد کرده است مسئولیت قبول می کند و در واقع شرکا در شرکت نسبی به اندازه سهم الشرکه خود مشارکت و مسئولیت دارند.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی که با ترکیب شرکا ضامن و شرکا سهامی ثبت می شود با استناد به قوانین شرکت های تابعه خود میزان مشارکت شرکا تعیین می شود. در این حالت مسئولیت شرکا سهامدار به میزان سهامی است که در شرکت دارند و تنها به اندازه همین سهام باید پاسخگوی دیون و بدهی های شرکت باشند.

اما شریک یا شرکا ضامن باید تمامی بدهی ها و دیون شرکت را فارغ از میزان مشارکت سایر شرکا تعهد نمایند. در یان حالت بعد از هزینه سرمایه شرکت باید هر فرد سهامدار به اندازه سهام خود و هر فرد شریک ضامن به اندازه کل دیون شرکت یا تمامی بدهی های شرکت اقدام به قبول مسئولیت نماید.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی نیز از ترکیب شرکا ضامن و شرکا با مسئولیت محدود شکل می گیرد. در این حالت شرکا با مسئولیت محدود تنها به اندازه آورده خود در شکرت مسئولیت دارند و شرکا ضامن باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را تعهد نمایند. در این شرکت ها هم بعد از هزینه کردن سرمایه شرکت باید هر فرد با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه خود یا سهم الشرکه خود در شرکت مختلط غیر سهامی و هر شریک ضامن نیز به اندازه تمامی بدهی های شرکت مسئولیت قبول نماید.

شرکت تعاونی

معمولا شرکت تعاونی از الگوی شرکت های سهامی برای شکل گیری و ثبت استفاده می کند که در این حالت هر یک از شرکا سهامدار شرکت بوده و باید به اندازه سهام خود در شرکت پاسخگوی بدهی های و دیون شرکت باشند و نه بیشتر . اما در صورتیکه بصورت غیر سهامی شرکت تعاونی ثبت شود باید بر اساس تراضی شرکا در اساسنامه و یا نوع توافقات آنها میزان مسئولیت هر فرد مشخص شود.

موسسه غیر تجاری

در موسسات غیر تجاری نیز هر فرد به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت جوابگوی تعهدات و بدهی های شرکت می باشد. در نظر داشته باشید که موسسه غیر تجاری در واقع از شرکت های تجاری جدا است اما نوع مسئولیت در آن تا حدود زیادی مطابق شرکت های با مسئولیت محدود است مگر این که نوع دیگری از توافق برای مسئولیت ها در بین شرکا شکل گرفته باشد و مورد موافقت همه باشد.

اگر در رابطه با مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها نیاز به راهمایی داشتید کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.

در این مطلب در رابطه با مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها آشنا شدیم اگر این مطلب برای شما مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مسئولیت اعضا در شرکت

مسئولیت اعضا در شرکت

محتوای این مطلب را نیز بخوانید   مقاله جامع ثبت شرکت