گزارش آمار توليد خودروسازان در سال 1401

گزارش آمار توليد خودروسازان در سال 1401

گزارش آمار توليد خودروسازان در سال 1401

طبق آمار منتشرشده در کدال، بیشترین رشد تولید در سال 1401 بین شرکت‌های خودروساز مربوط به ایران‌خودرو است که رشد ۲۹درصدی تولید را نسبت به سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. طی سال گذشته این خودروساز ۵۸۳هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به تولید ۴۵۰هزار و ۷۷۰ دستگاهی سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۳۲هزار و ۴۶۰ دستگاه بیشتر است.

بیشتر بخوانید:ثبت شرکت

در مجموع سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی سال گذشته یک‌میلیون و ۶۴‌هزار و ۶۶۲ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۸۵۷هزار و ۹۶۳ دستگاهی سال گذشته ۲۰۶هزار و ۶۹۹ دستگاه بیشتر تولید کرده‌اند.