جزئیات بسته‌های مدت‌دار تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک پایتخت

جزئیات بسته‌های مدت‌دار تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک پایتخت

جزئیات بسته‌های مدت‌دار تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک پایتخت

معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل‌ونقل:

برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی بسته‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه تردد در محدوده طرح ترافیک، ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال، ۳۷ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال و ۷۰ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال است.

درباره خودروهای دارای معاینه فنی برتر مبلغ بسته‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه به ترتیب برابر با ۹ میلیون و سیصد و ۱۲ هزار ریال، ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و ۴۹ میلیون و ۶۳۲ هزار ریال است.

جزئیات بسته‌های مدت‌دار تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک پایتخت