آغاز متعادل بورس بعد از یک روز طوفانی

آغاز متعادل بورس بعد از یک روز طوفانی

آغاز متعادل بورس بعد از یک روز طوفانی

بازار سهام امروز با تعادل کار خود را آغاز کرده است و خبری از تقاضای پر قدرت روز گذشته در بورس تا این لحظه از معاملات نیست.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تا این لحظه از معاملات با رشد ۰.۱ درصدی همراه شده است و به سطح ۲ میلیون و ۳۵ هزار واحدی رسیده است.

فملی و کگل بیشترین تاثیر مثبت بر روی شاخص کل و شستا شپدیس بیشترین تاثیر منفی را تا این لحظه بر شاخص کل گذاشتند.

شاخص کل هم وزن نیز تا این لحظه از معاملات با رشد ۰.۰۹ درصدی همراه شده است.

ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز به ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.