جزییات کشف بزرگترین محموله قاچاق مواد مخدر در سال جاری

جزییات کشف بزرگترین محموله قاچاق مواد مخدر در سال جاری

جزییات کشف بزرگترین محموله قاچاق مواد مخدر در سال جاری

حسین سعیدی با بیان جزییات کشف محموله بزرگ مواد مخدر توسط کارکنان این گمرک اظهار داشت: روز گذشته ماموران گمرک شهید رجایی با ظن جاسازی مواد مخدر در یک محموله با بهره گیری از ابزارهای کنترلی پیشرفته در مرحله اول با بررسی دقیق این کالاها از جداره آبگرمکن و دیگ بخار موفق به کشف ۱۰۷ کیلوگرم مواد مخدر شدند و در ادامه پس از بررسی و بازرسی دیگر محموله ها، ۱۵۱ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر دیگر نیز کشف می کنند که مجموع این کشفیات به ۲۵۸ کیلو و ۴۰۰ گرم رسید.
سعیدی با اشاره به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از گمرکات موفق دنیا در مبارزه با مواد مخدر و کشف آن به شمار می رود، بیان نمود: گمرک جمهوری اسلامی ایران با تجهیز گمرکات کشور به ابزارهای کنترلی پیشرفته، در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اقدامات قابل توجهی داشته و در کشف محموله های بزرگ مواد مخدر کارنامه موفقی داشته است، به گونه ای که همواره مورد تحسین سازمان های بین المللی از جمله رایلو (RILO) در سازمان جهانی گمرک قرار می گیرد.
شایان ذکر است، محموله کشف شده جهت رسیدگی بیشتر در حال تحویل به مراجع ذیصلاح می باشد.