تقدیر دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از گمرک

تقدیر دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از گمرک

تقدیر دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از گمرک

شایان ذکر است گمرک جمهوری اسلامی ایران با استقرار غرفه در نمایشگاه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و ارائه اقدامات و تشریح عملکرد خود به بازدیدکنندگان حضور فعالی در این نمایشگاه داشته است.