با یک میلیارد تومان صاحبخانه شوید!

با یک میلیارد تومان صاحبخانه شوید!

با یک میلیارد تومان صاحبخانه شوید!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران:

طرح اقتصادی «مسکن ما» به شکل آزمایشی در دو استان تهران و البرز اجرا می‌شود.

در این طرح واحدهای کوچک متراژ 25 تا 35 متری با تکنولوژی‌های نوین ساخته می‌شوند.

جوانان با زیر یک میلیارد تومان می‌توانند مالک این واحدها شوند.

این واحدها اجاره به شرط تملیک نیست و افراد مالکیت صددرصدی دارند.