چه کسی بر مسکن قیمت می گذارد؟

چه کسی بر مسکن قیمت می گذارد؟

چه کسی بر مسکن قیمت می گذارد؟

برخی مشاوران ملکی می‌گویند: قیمت‌های موجود در حیطه مسکن، به دلیل فعالیت برخی برنامه و سایت‌های اجاره و فروش، از قیمت‌‎های کارشناسی شده فاصله گرفته است.

محله تهرانسر در منطقه ۲۱ و در غرب تهران واقع شده است و از شمال به جاده مخصوص کرج، از جنوب به بزرگراه فتح، از شرق به فرودگاه مهرآباد و از غرب به بزرگراه آزادگان متصل می‌شود و دارای چهار بخش شمالی، مرکزی، شرقی و غربی است.