شاخص کل بورس پس از پایان معاملات امروز با ریزش بود

شاخص کل بورس پس از پایان معاملات امروز با ریزش بود

شاخص کل بورس پس از پایان معاملات امروز با ریزش بود

شاخص کل بورس پس از پایان معاملات امروز با ریزش 13 هزار واحدی به عدد 2 میلیون و 37 هزار واحد رسید.