شکستن رکورد تولید تایر در بارز

شکستن رکورد تولید تایر در بارز

شکستن رکورد تولید تایر در بارز

از شکستن رکورد تولید تاریخ بارز کردستان در سال ۱۴۰۱ تا آغاز عملیات اجرایی مرحله نخست طرح توسعه ۱۴ هزارتنی بارز کردستان در راستای شعار سال “رشد تولید، مهار تورم”.

مدیرعامل این شرکت لاستیک‌سازی کردستان افزود: این شرکت به عنوان زیرمجموعه گروه بارز ، شستا و سازمان تامین اجتماعی در شهرک صنعتی دهگلان احداث شده و دامنه کاری تولید انواع تایرهای رادیال با بلت سیمی و ظرفیت اسمی آن تولید ۳۶ هزار تن با اشتغالزایی ۹۵۹ نفر است.