عقب ماندگی 30 درصدی سهامدارن نسبت به تورم

عقب ماندگی 30 درصدی سهامدارن نسبت به تورم

عقب ماندگی 30 درصدی سهامدارن نسبت به تورم

روند شاخص کل بورس تهران در دوسالگی فعالیت دولت سیزدهم بیانگر افزایش تراز ۴۴ درصدی شاخص کل است. رشد شاخص‌های سهامی، بازدهی مثبت اسمی نصیب سهامداران می‌کند اما این نوع بازدهی در کشور‌هایی که محیط اقتصادی متورم دارند؛ معیار مناسبی برای سنجش بازدهی سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود.

برای ارزیابی درست بازدهی یک دارایی در محیط اقتصادی متورم، از بازدهی واقعی یا بازدهی تعدیل شده استفاده می‌شود. بازدهی واقعی نیز به بازدهی تعدیل شده بر اساس نرخ تورم گفته می‌شود. بورس تهران در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ شاهد ریزش ۸.۵ درصدی شاخص کل بود اما با وجود افزایش ۳.۷۷ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده، بازدهی تعدیل شده این ماه به منفی ۱۲ درصد کاهش یافت.