معاملات بازار سرمایه بی‌جان و خسته‌تر از همیشه

معاملات بازار سرمایه بی‌جان و خسته‌تر از همیشه

معاملات بازار سرمایه بی‌جان و خسته‌تر از همیشه

تحولات بورس تهران به روایت اعداد – ۱۸ مرداد