اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سوم

اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سوم

اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سوم

ضمن اعلام نتیجه دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 (مورخ 17 مرداد ماه 1402)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 24 مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

بانک مرکزي پیشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد