اشرفی اصفهانی، حسینی یزدی و تقوی‌فر انتخاب شدند

اشرفی اصفهانی، حسینی یزدی و تقوی‌فر انتخاب شدند

اشرفی اصفهانی، حسینی یزدی و تقوی‌فر انتخاب شدند

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برگزار شد:

 

در انتخابات هیات رییسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، عطاالله اشرفی اصفهانی به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد.

هم‌چنین سیدمهدی حسینی یزدی و علی تقوی‌فر به عنوان نایب‌رییس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.