بازداشت 2999 نفر از مخلان امنیت اقتصادی

بازداشت 2999 نفر از مخلان امنیت اقتصادی

بازداشت 2999 نفر از مخلان امنیت اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:

طی چهار ماه امسال 1755 پرونده کلان جرائم اقتصادی بررسی شد و 2990 نفر از مخلان امنیت اقتصادی بازداشت شدند.

54 درصد افزایش برخورد با قاچاق خودروهای لوکس را داشتیم.

103 میلیون لیتر سوخت کشف شد که در مقایسه با سال قبل 130 درصد رشد داشته است.