نجفی‌منش نقیب و خالقی انتخاب شدند

نجفی‌منش نقیب و خالقی انتخاب شدند

نجفی‌منش نقیب و خالقی انتخاب شدند

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران برگزار شد:

نجفی‌منش، نقیب و خالقی انتخاب شدند

در انتخابات هیات رییسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، محمدرضا نجفی‌منش به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد.

هم‌چنین علی نقیب و آرمان خالقی به عنوان نایب‌رییس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.