سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر میدهیم

سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر میدهیم

سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر میدهیم

قالیباف: ما مدیران سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر می‌دهیم!

رئیس مجلس:
ما مدیران سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر می‌دهیم و از بین می‌بریم، بعد منتظر فلان شرکت اروپایی برای 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.

به آیندگان چگونه جواب خواهیم داد که پول خود را به آتش می‌کشیم و برای 5 میلیارد دلار دست خود را دراز می‌کنیم، این واقعیات زندگی امروز و نوع حکمرانی ما است.

هیچ وقت از اموال غیرمنقول بلااستفاده که به تنهایی می‌توانند تحولی در کار ما ایجاد کنند، استفاده نکردیم.
دلیل آن این است که شجاعت از مدیران گرفته شده و نمی‌توانند اموال را به فروش برسانند و از محل آن کاری انجام دهند چرا که می‌ترسند در نهایت با فروش آن مجبور شوند به چند جا پاسخ دهند و در نهایت راهی زندان شوند.