مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

قانون پایانه‌های فروشگاه‌ها و سیستم مودیان مالیاتی در تاریخ 89/8/1 به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و قرار بود 15 ماه پس از تصویب اجرا شود، اما با تاخیرهایی همراه بود تا اجرای کامل آن تا این لحظه به تأخیر بیفتد.
پس از اجرای کامل این قانون، با توجه به فراخوان های سازمان امور مالیاتی، مودیان موظف به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان و در صورت نیاز از پایانه های فروشگاهی خواهند بود.
البته استفاده از پایانه های فروشگاهی فقط برای بازرگانی که خرده فروش هستند یا به نوعی مبادله و فروش کالا با مصرف کننده نهایی دارند ضروری است و سایر مودیان ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی نیستند.

 

?گام ۱) دریافت گواهی امضای دیجیتال از سایت www.gica.ir

?گام ۲) استخراج کلید عمومی با نصب برنامه openssl.zip در گروه تلگرامی وجود دارد

?گام ۳) ورود به سامانه  www.my.tax.gov.ir

?گام ۴) ورود به کارپوشه

?گام ۵) ورود به پرونده

?گام ۶) ورود به بخش عضویت -شناسه های یکتای حافظه مالیاتی

?گام ۷ ) انتخاب گزینه توسط مودی از منوی نحوه ارسال صورت حساب

?گام ۸ ) بارگذاری کلید عمومی استخراج شده در گام ۲

?گام ۹) تایید کد پستی و آدرس ثبت شده در سامانه

?گام ۱۰) مراحل بعد شامل تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا-تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا -اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی اختیاری می‌باشد و کلید مرحله بعد را بزنید

?گام ۱۱) در مرحله آخر تایید نهایی کنید

?گام ۱۲) سامانه اقدام به صدور شناسه یکتای مالیاتی می نماید

?گام۱۳) این شناسه به عنوان یکی از مولفه های اصلی در ساختار کلی شماره منحصر به فرد مالیاتی در صورت حسابهای فروش استفاده خواهد شد.