حرکت اولین قطار مسافری خاوران تبریز به تهران از شنبه 20 خرداد ماه

حرکت اولین قطار مسافری خاوران تبریز به تهران از شنبه 20 خرداد ماه

حرکت اولین قطار مسافری خاوران تبریز به تهران از شنبه 20 خرداد ماه

مدیرعامل راه آهن خبر داد:
حرکت اولین قطار مسافری خاورانِ تبریز به تهران از شنبه ۲۰ خردادماه

دکتر سید میعاد صالحی مدیر عامل راه‌آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی:
با افتتاح مسیر ریلی بستان‌آباد_خاوران در جریان سفر استانی رئيس جمهور محترم و وزیر محترم راه و شهرسازی، حلقه مفقوده محور ریلی مستقیم تهران_تبریز تکمیل می‌شود.

این قطارها از ۲۰ خرداد ماه از مبدا خاوران تبریز و از مبدا تهران، ساعت ۲۲:۱۵ حرکت کرده و حدود ساعت ۸ صبح به مقصد می‌رسند که حدود ۳ ساعت کوتاه‌تر از مسیر فعلی تهران تبریز است.

وی در ادامه عنوان کرد فروش بلیط این قطارها از ١٠ صبح چهارشنبه ١٧ خرداد آغاز می‌شود.