دستورالعمل دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۴۰۲

دستورالعمل دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۴۰۲

دستورالعمل دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۴۰۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، تغییرات مربوط به حداقل دستمزد روزانه و مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ و همچنین میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای امسال را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر این اساس برای امسال، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی، مبلغ یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال اعلام شده است.

از طرفی کارفرمایان باید از مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار که دارای حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه هستند روزانه مبلغ ۷۰هزار ریال حق بیمه کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۲را دریافت و مطالعه کنید.