افزایش شدید قیمت محصولات زامیاد

افزایش شدید قیمت محصولات زامیاد

افزایش شدید قیمت محصولات زامیاد

افزایش شدید قیمت محصولات زامیاد

وانت نیسان تک سوز آپشنال

قیمت قدیم : ۴۲۹.۵۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال

قیمت قدیم : ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت پادرا پلاس تک سوز

قیمت قدیم : ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۵۹۹.۸۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دیزل یورو ۵ آپشنال

قیمت قدیم : ۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت کارون

قیمت قدیم :  ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰

وانت پادرا پلاس دوگانه سوز

قیمت قدیم :  ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۶۴۵.۸۰۰.۰۰۰

پادرا پلاس لانگ

قیمت قدیم : ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ زاگرس

قیمت قدیم : ۱.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت جدید : ۱.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰