سازمان راهداری: جاده چالوس یک هفته تا 10 روز بسته خواهد بود

سازمان راهداری: جاده چالوس یک هفته تا 10 روز بسته خواهد بود

سازمان راهداری: جاده چالوس یک هفته تا 10 روز بسته خواهد بود

سازمان راهداری: جاده چالوس یک هفته تا 10 روز بسته خواهد بود

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای: به طول 50 متر، جاده کاملا شکسته و داخل دره فرو رفته و یک گودال عمیق آنجا وجود دارد. حدود 200 میلیارد خسارت وارد شده است.