آیا اعتراض خودروسازان مردود شده است ؟

آیا اعتراض خودروسازان مردود شده است ؟

آیا اعتراض خودروسازان مردود شده است ؟

در پی اعتراض شرکت های خودروساز به قیمت گذاری محصولات‌شان, شورای رقابت اعلام کرد: این اعتراض مردود است و روند قیمت گذاری به صورت کارشناسی انجام شده است.