زمان تحویل خودرو مشخص شد

زمان تحویل خودرو مشخص شد

زمان تحویل خودرو مشخص شد

تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو :

با حضور نهاد‌های نظارتی، اولویت بندی مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو انجام شد و متقاضیان 24 خرداد با اطلاع از زمان واگذاری خودرو می توانند 100 میلیون تومان مسدودی خود را برداشت کنند.

در دور نخست ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه فروش، خودروساز برای متقاضی پیامک تکمیل وجه ارسال کرده است، اما برخی متقاضیان وجه را تکمیل نکرده اند، بر این اساس اکنون دو شرکت ایران خودرو و سایپا 20 درصد ظرفیتشان خالی شده و خودروسازان بخش خصوصی 50 درصد ظرفیتشان خالی مانده است.