زیان 21 هزار میلیاردی ایران خودرو

زیان 21 هزار میلیاردی ایران خودرو

زیان 21 هزار میلیاردی ایران خودرو

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو:
چون به لحاظ سیاسی می‌خواهیم نشان بدهیم که خودرو را افزایش قیمت نداده‌ایم، یک قیمتی برای خودرو تعیین می‌کنیم اما با این نرخ خودرو را به مردم نمی‌فروشیم و این ماشین از در پشتی کارخانه وارد بازار می‌شود.

قیمت خودرو باید منطقی ارزیابی شود، مثلا دولت بگوید به ایرانخودرو مجوز می‌دهم، خودرویی که ۸۵۰ میلیون است را ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، اما زمان تحویل یک ماهه باشد و تولید را هم افزایش بدهد. باید ضمن این که خودروسازان تولید را افزایش می‌دهند سیستم توزیع هم درست شود.

صنعت خودروسازی ایران یک صنعت بیمار است، بهره‌وری وجود ندارد، هزینه های تمام شده وحشتناک بالاست، تعداد زیادی نیروهای دستوری وجود دارند، سیستم‌ها قدیمی، مدیریت غلط است و رقابتی هم در کار نیست. وقتی یک صنعت بهره‌ور می شود که رقابت وجود داشته باشد. خودروسازان ایرانی چون هیچ وقت در قالب رقابت قرار نگرفته‌اند افزایش کیفیت و بهره‌وری و کاهش هزینه را یاد نگرفته‌اند.