ترخیص 4000 دستگاه خودرو وارداتی

ترخیص 4000 دستگاه خودرو وارداتی

ترخیص 4000 دستگاه خودرو وارداتی

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

4000 دستگاه از خودروهای ثبت سفارش شده وارداتی ترخیص شدند.

به‌زودی خودرو زوتی نیز وارد گمرکات کشور شده و ترخیص خواهد شد و همچنین تعدادی هیوندای النترا نیز در مراحل پایانی ترخیص قرار دارند.

5000 دستگاه نیسان نیز ثبت سفارش شده است.