دومین مرحله واریز وجه برای تغییردهندگان به سایپا آغاز شد

دومین مرحله واریز وجه برای تغییردهندگان به سایپا آغاز شد

دومین مرحله واریز وجه برای تغییردهندگان به سایپا آغاز شد

برای دومین بار برای متقاضیانی که در مرحله اول فروش یکپارچه خودروها، نوع خودرو مورد درخواست خود را به محصولات گروه سایپا تغییر داده‌ و نوبت تحویل در پاییز 1402 دریافت کرده‌اند، امکان واریز وجه فراهم شده است.