بازار خودرو ترمز برید

بازار خودرو ترمز برید

بازار خودرو ترمز برید

خودروهای ایرانی با قیمت‌های میلیاردی

?در حالی یک هفته از افزایش قیمت کارخانه خودروها نمی گذرد که پیش‌بینی کنترل قیمت بازار درست از آب درنیامد و و برعکس شاهد افسارگسیختگی قیمت‌ها هستیم و خودروهای ایرانی در قیمت‌های میلیاردی جاخوش کردند.

?به اعتقاد فعالان بازار همزمان با افزایش قیمت‌ها باید افزایش عرضه نیز در بازار صورت گیرد اما وقتی خودرویی راهی بازار نمی‌شود مسلماً فروشندگان خودرو نیز همزمان با افزایش قیمت کارخانه محصولات خود را گرانتر می‌فروشند.

?نکته قابل توجه اینجاست افزایش قیمت برخی از خودروها به حدی از قیمت کارخانه بالاتر است که مصرف کنندگان را با شوک قیمتی روبرو کرده است.

?در محصولات داخلی اکثر خودروها در بازار از مرز ۶۰۰ میلیون تومان عبور کرده و به یک میلیارد تومان رسیدند. به نحوی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک که در کارخانه ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذرای شده امروز در بازار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. دنا پلاس اتومات که تا دو ماه پیش در بازار ۷۰۰ میلیون تومان بوده، امروز به مرز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید.