عدم توجه حاکمیت به بخش معدن

عدم توجه حاکمیت به بخش معدن

عدم توجه حاکمیت به بخش معدن

محمدرضا بهرامن، عضو اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران

برنامه‌ریزی در بخش معدن باید همواره رو به جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد، چراکه آینده این بازار در نبودِ برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح با چالش جدی مواجه خواهد شد. ایران در حالی یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده و سهم قابل‌توجهی از این ذخایر طبیعی را در اختیار نداریم.

ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی از عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است. تنها طی ۷ تا ۸ سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین‌کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد. رشد ۱۱.۵ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، اکتشافات و بهره‌برداری به موازات هم انجام شود و در غیر ‌این صورت این مهم محقق نخواهد شد.

از عمده چالش‌های حوزه معدن، ضعف در بیان واقعیت‌هاست و به همین دلیل مطالبه‌گری به‌درستی انجام نمی‌شود ارائه اطلاعات درست به متولی معدن سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود، در واقع باید مشاور امینی باشیم و اطلاعات درست ارائه دهیم.

در حالی رشد ۱۱.۵ درصدی فعالیت‌های معدنی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که این رشد بدون رفع تعارض با دیگر نهادها برطرف نمی‌شود. عدم استفاده درست از ثروت‌های الهی باعث می‌شود آیندگان از ما به خوبی یاد نکنند. ذخایر معدنی، تامین‌کننده بخش بزرگی از صنایع کشور و کشورهای منطقه هستند. توسعه معدن با هدف تامین مواد اولیه و رشد اقتصادی، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت محقق نخواهد شد.