با سه نامزد مورد حمایت اتاق تهران آشنا شوید

با سه نامزد مورد حمایت اتاق تهران آشنا شوید

با سه نامزد مورد حمایت اتاق تهران آشنا شوید

1-پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که از نامزدهای حضور در هیات رئیسه اتاق ایران است، دکترای کسب‌وکار با گرایش مدیریت استراتژیک دارد و مدیرعامل شرکت صنعت‌سازان انرژی پاسارگاد است. او از فعالان باسابقه تشکلی است و در حال حاضر رئیس سندیکای صنعت برق ایران است. باقری در سابقه خود عضویت در کمیسیون انرژی اتاق تهران و نایب‌رئیسی کمیسیون انرژی اتاق ایران را دارد و رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران است. پیام باقری که برای حضور در هیات رئیسه اتاق ایران در دور دهم نامزد شده است، یکی از سه نامزد مورد حمایت اتاق تهران است.

2-محمدرضا بهرامن که از باسابقه‌ترین نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و ایران است نیز برای حضور در ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران نامزد شده است. بهرامن که در ترکیب هیات مدیره تعداد زیادی از شرکت‌های فعال معدنی حضور دارد، هم‌اکنون رئیس خانه معدن ایران است. او نایب‌رئیس هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیاست و در هیات مدیره نظام مهندسی معدن تهران حضور دارد. محمدرضا بهرامن برای حضور در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، نامزد مورد حمایت اتاق تهران است.

3- قدیر قیافه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان نام‌آشنای حوزه معدنی است که در بیش از ۱۵ محدوده معدنی فعالیت دارد. او کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دارد و در تشکل‌های مختلفی مانند انجمن مس ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران و … است. او از نمایندگان باسابقه در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران است و نزدیک به ۱۵ سال نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بوده است. قدیر قیافه، نامزد مورد حمایت اتاق تهران برای حضور در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران است.