تعیین تکلیف واردات خودروی کارکرده؛ امروز

تعیین تکلیف واردات خودروی کارکرده؛ امروز

تعیین تکلیف واردات خودروی کارکرده؛ امروز

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار قرار گرفت و همچنین واردات خودروی کارکرده تعیین تکلیف خواهد شد.