تحولات اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه چشم‌‏انداز آینده

تحولات اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه چشم‌‏انداز آینده

تحولات اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه چشم‌‏انداز آینده

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران

?اخیراً گزارش‌های گوناگونی توسط بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منطقه منا) با محوریت بررسی تحولات رشد و چشم‌‏انداز آن برای کل منطقه و به تفکیک هریک از اقتصادها و همچنین وضعیت تورم در منطقه مزبور منتشر شده است.

?این گزارش با استفاده از داده‌های بانک جهانی به بررسی و تحلیل وضعیت رشد اقتصادی، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم، حساب جاری و انتشار گازهای گلخانه‌‏ای در کشورهای منطقه پرداخته و ضمن اشاره به برنامه‏‌ها و اقدامات برخی از اقتصادهای منتخب در حوزه انجام اصلاحات ساختاری، پیشنهادات خاص کشوری را نیز ارائه کرده است.

?یکی از موضوع‌های مهمی که در توصیه‏‌های بانک جهانی به دولت‏‌های منطقه منا مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری با تاکید بر تحریک رشد به رهبری بخش خصوصی و تنوع‏ بخشی به اقتصاد است.