قیمت دنا پلاس اصلاح می‌شود

قیمت دنا پلاس اصلاح می‌شود

قیمت دنا پلاس اصلاح می‌شود

مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت:

در جلسه کارگروه خودرو، مقرر شد قیمت دناپلاس براساس مصوبات شورای رقابت اعمال شود.

ایران خودرو به زودی اطلاعیه اصلاحی خود را صادر و مشتریان را از جزئیات شرایط آگاه می‌کند.