ریزش قیمت‌ها نشان داد که تعامل بهتر با دنیا جواب می‌دهد

ریزش قیمت‌ها نشان داد که تعامل بهتر با دنیا جواب می‌دهد

ریزش قیمت‌ها نشان داد که تعامل بهتر با دنیا جواب می‌دهد

نوری قزلجه، نماینده مجلس:
بخشی از این افزایش قیمت‌هایی که در کشور ما اتفاق افتاده، روانی است و همه آنها وابسته به شرایط اقتصادی نیست. وقتی اخباری منتشر می‌شود، طبیعتا آن قسمت و درصدی که به صورت روانی جابجا می‌شود دچار تغییرات می‌شود.

انتشار اخباری درخصوص آزادسازی برخی از منابع مالی ایران و احتمالا توسعه روابط در برخی حوزه‌ها تاثیر روانی بر قیمت‌ها گذاشت که البته این هم علامت خوبی برای مسئولین است که اگر بنا دارند مسائل اقتصادی حل شود آن قسمتی که به موضوعات سیاسی مرتبط است هم باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که درصدی از این مشکلات ریشه‌های سیاسی دارد و اقتصادی نیست.

این اتفاق آلارمی است که نشان می‌دهد آن قسمت‌هایی که مرتبط با موضوعات سیاسی هستند حل و فصل شود، می‌تواند تاثیر مثبتی روی مولفه‌های اقتصادی داشته باشد.