بلایی که مجمع تشخیص بر سر اف‌ای‌تی‌اف آورد

بلایی که مجمع تشخیص بر سر اف‌ای‌تی‌اف آورد

بلایی که مجمع تشخیص بر سر اف‌ای‌تی‌اف آورد

موسی غنی‌نژاد ضمن اشاره به اهمیت اف‌ای‌تی‌اف از رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن انتقاد می‌کند.

این اقتصاددان معتقد است در نبود اف‌ای‌تی‌اف ما از نظام بانکی جهانی محروم شدیم که برای عمده صادرات ما مسئله‌ ساز شده است.