می‌‏خواهند اتاق بازرگانی ساکت باشد

می‌‏خواهند اتاق بازرگانی ساکت باشد

می‌‏خواهند اتاق بازرگانی ساکت باشد

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران

نوع برخوردهای اخیر برخی نهادها با اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد مدنی و خصوصی به‌هیچ‌عنوان اصولی نیست. اتاق بازرگانی از بودجه دولت استفاده نمی‌کند ولی به‌عنوان مشاور سه قوه فعالیت می‌کند. متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد می‌خواهند اتاق بازرگانی ساکت باشد. اما اتاق بازرگانی نمی‌تواند ساکت باشد، به این دلیل که تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است.

بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه است و اتاق بازرگانی وظیفه دارد به‌دنبال حل این مشکلات باشد. حل مشکلات همواره با زبان خوش ممکن نیست و گاهی دستگاه اجرایی دوست ندارد که اتاق بازرگانی چیزی بگوید که مطابق میلش نباشد. برخی از دوستان ما که قبلا در اتاق بازرگانی بودند، کمک کردند تا پای دولت و دستگاه‌ها به اتاق بازرگانی باز شود. امروز همه ما صنعت‌گرها،‌ کشاورزان، معدن‌داران و بازرگانان از مشکلاتی که برای اتاق پیش آمده است، آسیب می‌بینیم.

در هیچ کجای جهان با اتاق بازرگانی چنین رفتاری ندارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران قبل از کاندیدا شدن مورد تایید هیئت‌نظارت قرار گرفته و او رأی آورده است و این رفتار بی‌حرمتی به اعضای اتاق بازرگانی است که به او رأی داده‌اند. این روش درست نیست و باید اجازه بدهند اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه‌قوه پروبال پیدا کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به کمک دولت برود. رفتاری که با رئیس کنونی اتاق ایران صورت می‌گیرد، می‌تواند جرأت و جسارت کار را از سایرین هم بگیرد. در نتیجه بعد از این اتفاق اتاق جرأت لازم را برای برآورده کردن انتظارات درباره وظایفش نخواهد داشت و تبدیل به شیری بی‌یال و کوپال می‌شود.