یک قانون نانوشته در گذشته

یک قانون نانوشته در گذشته

یک قانون نانوشته در گذشته

سخنگوی سازمان امور مالیاتی:

درگذشته طبق یک قانون نانوشته، مالیات مشاغل سالانه در حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت که البته این موضوع فاقد منطق عقلانی بود؛ اما در حال حاضر، اطلاعات مختلفی برای نظام‌مند کردن محاسبه مالیات مشاغل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد که از جمله می‌توان به حساب‌های متصل به دستگاه پوز، مجموع واریزی به حساب‌های تجاری و شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.

در سال ۱۴۰۰، سرانه مالیاتی توسط افراد فعال در حوزه طلا جواهر ابزار شده، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰هزار تومان بوده است؛ البته این رقم، مالیات ابرازی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ بوده است، فارغ از اینکه سازمان مالیاتی چقدر تشخیص داده و قطعی شده است.

در واقع، میانگین مالیات ابرازی از سوی هر طلافروش در سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و هزار تومان بود که این میزان با افزایش شفافیت و اشراف اطلاعاتی سازمان، در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

طبق برآوردهای سازمان امور مالیاتی، تعداد واحدهای صنفی که در حوزه طلا و جواهرات فعالیت می‌کنند، مجموعاً بیش از ۲۵ هزار واحد است که حدود ۲۳ هزار واحد در سال ۱۴۰۱، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند؛ حدود ۲ هزار واحد صنفی طلافروشی در کشور که بیشتر در تهران، شهرهای بزرگ، پاساژهای بزرگ و خاص طلا فعالیت دارند، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شوند؛ چراکه میزان فروش آنها بیش از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان است.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، از مجموع ۲۳ هزار واحد صنفی، بیش از ۷۸۰۰ واحد یعنی حدود ۳۴ درصد از کل صنف طلا و جواهر، مشمول مالیات صفر هستند؛ البته برای برخی از اصناف، ممکن است حدود ۸۰ درصد مشمول مالیات صفر شوند. در واقع میزان درآمد این واحدها به‌قدری پایین است که نیازی به پرداخت مالیات از سوی آنها نیست.

حدود ۴۶۰۹ واحد صنفی بین صفر تا ۵ میلیون تومان، ۴۶۸۰ واحد بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۳۷۰۰ واحد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان، ۱۳۸۰ واحد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون، و مابقی واحدها از ۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون مالیات می‌پردازند.

طبق این آمار و ارقام، نزدیک به ۷۹ درصد از واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان می‌پردازند.