هزینه های قانونی برای صدور و یا تمدید پروانه کسب

هزینه های قانونی برای صدور و یا تمدید پروانه کسب

هزینه های قانونی برای صدور و یا تمدید پروانه کسب

هزینه‌های قانونی برای صدور و یا تمدید پروانه کسب

درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کسبه محترم مطلع باشند هر وجهی برای تمدید پروانه کسب، باید در سقف ارقام فوق و صرفا از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف پرداخت شود.

همینطور متقاضیان پروانه کسب برای صدور پروانه در نظر داشته باشند که  اجبار به پرداخت وجهی بالاتر از ارقام فوق و خارج از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف، به هر بهانه‌ای جرم است و پیگیری می‌شود.

درصورت مشاهده تخلف احتمالی، سند مطالبه وجه اضافه یا دریافت مستقیم وجه از متقاضی پروانه کسب را به ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ در بله ارسال کنید.