صدور پلاک موتورسیکلت‌ مشروط به بیمه شخص ثالث

صدور پلاک موتورسیکلت‌ مشروط به بیمه شخص ثالث

صدور پلاک موتورسیکلت‌ مشروط به بیمه شخص ثالث

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:

با دستور دادستان کل کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، شماره‌گذاری و صدور پلاک برای موتورسیکلت صفرکیلومتر منوط به صدور بیمه نامه شخص ثالث شد.

پیش از این اغلب موتور سیکلت‌ ها در کارخانه‌ها بدون بیمه نامه شخص ثالث پلاک شده و در مراکز فروش عرضه می‌شدند.