شغل در کدام استان‌ها بیشتر است؟

شغل در کدام استان‌ها بیشتر است؟

شغل در کدام استان‌ها بیشتر است؟

بر اساس سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 استان بیشترین درصد پیشرفت تعهد اشتغال در سال 1402 را به ثبت رساندند که در این بین استان‌های هرمزگان، بوشهر، قزوین، کرمانشاه و سمنان صدرنشین بودند.