یک مقام بورس: خروج پول از بازار سرمایه صحت ندارد

یک مقام بورس: خروج پول از بازار سرمایه صحت ندارد

یک مقام بورس: خروج پول از بازار سرمایه صحت ندارد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت:
?اطلاعات منتشر شده توسط برخی اشخاص و بعضی رسانه‌ها در مورد خروج پول از بازار سرمایه صحت ندارد و خروج نقدینگی از بازار سرمایه صورت نگرفته است، بنابراین نقدینگی در بازار دائماً بین اوراق بهادار متنوع در گردش است.