تغییرات درخواست کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

تغییرات درخواست کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

تغییرات درخواست کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

اصلاح ماده‌ ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس مصوبه هیات‌وزیران در ۲۸اسفند سال‌گذشته در روند درخواست کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت اعمال شده‌است. این تغییرات به شرح زیر است:

برقراری امکان انتخاب «مدت اعتبار کارت بازرگانی» برای «واحدهای تولیدی» و «صادرکنندگان برتر» به‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که: «واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری، در صورتی‌که در فرم درخواست کارت بازرگانی، گزینه «تولیدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشم» را انتخاب کنند، می‌توانند مدت اعتبار کارت بازرگانی خود را از یک تا ۵ سال‌انتخاب کنند.»

برقراری امکان انتخاب گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «شرکت دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان»، «شهرک صنعتی» و «دارای ۲سال‌سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی» در فیلد محل کسب به‌نحوی‌که: «متقاضیان دارای مجوز تولیدی دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان، با انتخاب گزینه مربوطه و در صورت تایید سیستمی مرجع ذی‌ربط، از شرط محل کسب مستثنی هستند»، «متقاضیان دارای دفترچه قرارداد با شهرک صنعتی، با انتخاب گزینه مربوطه و در صورت تایید سیستمی مرجع ذی‌ربط، محل کسب آنها معتبر شناخته خواهد شد.

شایان ذکر است، در این‌صورت، باید «شماره قرارداد در فرم درخواست کارت بازرگانی درج شود» و «متقاضیان دارای حداقل ۲سال‌سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی، با انتخاب گزینه مربوطه و مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال‌قبل بیشتر از حداقل یک‌برابر نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هرسال (یک‌میلیارد و چهارصد و پنجاه‌میلیون‌تومان برای سال‌۱۴۰۲) باشد، از شرط محل کسب مستثنی هستند.»

برقراری امکان معرفی ملک متعلق به صاحبان امضا مجاز به‌عنوان محل کسب برای اشخاص حقوقی به‌نحوی‌که: «اشخاص حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که محل کسب آنها متعلق به یکی از صاحبان امضا مجاز شرکت باشد، باید اطلاعات ملک و فرد مربوطه را در فرم درخواست کارت بازرگانی درج کنند.»

اضافه‌شدن فیلدهای «شناسه یکتای سند مالک» و «کد ملی مالک» به نوع ملک استیجاری برای محل کسب به‌نحوی‌که: «برای املاک استیجاری، باید شناسه یکتای سند و کد ملی مالک در فرم درخواست کارت بازرگانی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور استعلام اصالت از مرجع ذی‌ربط درج شود.»

حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت

کاهش حداقل سن دریافت کارت بازرگانی به ۲۰ سال‌تمام

حذف شرط عدم‌داشتن چک برگشتی