همسان‌سازی جدید حقوق بازنشستگان در راه است

همسان‌سازی جدید حقوق بازنشستگان در راه است

همسان‌سازی جدید حقوق بازنشستگان در راه است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس تنفیذ مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم، دولت باید بدهی‌ خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند.

حاجی بابایی تاکید کرد: با استهلاک بدهی‌های دولت ضمن ایجاد عدالت در حقوق ومزایای کارکنان تامین اجتماعی، اعم از شاغلین و بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرایی  شود.