ایران برای هر وضعیتی و سناریویی در آینده آماده است

ایران برای هر وضعیتی و سناریویی در آینده آماده است

ایران برای هر وضعیتی و سناریویی در آینده آماده است

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپا

سخنگوی وزارت امور خارجه:
برداشتن شدن تحریم‌های ایران در اکتبر یک روز مهم است و تحولات را رصد می کنیم.
اقدامات ایران در چارچوب اقدام متقابل طرف‌های برجامی است.
در بازه زمانی اخیر یک رگه‌هایی از واقع‌بینی در طرف مذاکرات مشاهده کردیم، ولی این کافی نیست.
ایران برای هر وضعیتی و سناریویی در آینده آماده است.