برگزاری رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان

برگزاری رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان

برگزاری رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان

فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران

پس از چند سال وقفه در ارتباط تجاری میان ایران و عربستان، ضرورت شناخت درست از کشور عربستان و الزامات همکاری و مشارکت با آن کشور احساس می‌شود. در واقع باید بتوانیم نقشـه راه روابـط اقتصـادی را به گونه‌ای ترسیم کنیم که برای طرفین به مثابه یک بازی برد – برد باشد و پایـدار بماند.

بخش خصوصی نیز برای آنکه بتواند در این مسیر نقشی متناسب با توانمندی‌هایش ایفا کند باید شناخت درست و روزآمدی از عربستان، نیازمندی‌ها، اولویت‌ها و پتانسیل‌های این کشور و همچنین چالش‌های آن داشته باشد.

برای ایجاد چنین شناختی، قرار است رویدادی با حضور جمعی از متخصصان سیاسی، اقتصادی و علمی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران برگزار شود تا ضمن بررسی آخرین تغییر و تحولات عربستان، به هم‌اندیشی پیرامون ظرفیت­ها و زمینه‌های همکاری اقتصادی دو کشور پرداخته شود.

در این سمینار ضمن تسهیم دانش، بسترسازی برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور با محوریت بخش خصوصی و از طریق ایجاد اتاق فکر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و در عین حال امیدوار هستیم نخبگان کشور در این مسیر ما را یاری کنند.

سمیناری با عنوان «همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان: چشم انداز بخش خصوصی کشور» در روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت۱۰ تا ۱۲ در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند.