منافع ملی، کشوری و اقتصادی باید در اتاق بازرگانی حفظ شوند.

منافع ملی، کشوری و اقتصادی باید در اتاق بازرگانی حفظ شوند.

منافع ملی، کشوری و اقتصادی باید در اتاق بازرگانی حفظ شوند.

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران

اتاق بازرگانی شامل افراد با نگاه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت است و تفاوت دیدگاه‌ها در اتاق امری طبیعی است؛ اما سنگ‌اندازی در اصلاحات اتاق بازرگانی، اقدام ناشایستی است که تنها عده‌ای که واجد شرایط حضور در اتاق نبودند، انجام می‌دهند. در مقابل این سوال که چرا اتاق صدای واحد ندارد، باید پرسید؛ ‌اصلا چرا باید انتظار داشت صدای واحد از اتاق خارج شود؟

منافع ملی، کشوری و اقتصادی، همه باید در اتاق بازرگانی حفظ شوند؛ این هدف ما است اما همه فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خاص خود را دارند. مسیر توسعه و رشد اقتصادی از دیدگاه این افراد، واحد نیست و اعضای هیات‌نمایندگان اتاق، یک عقیده مشترک ندارند، به‌همین‌دلیل نمی‌توان، انتظار یک‌دست‌بودن آرای اتاق را داشت. تخریب نظرات مختلف، درست نیست. فضای اتاق بازرگانی باید به گونه‌ای باشد که افکار و دیدگاه‌های مختلف ارائه شوند و سپس از آنچه به نفع کشور است، حمایت شود.

من با این حرف حاکمیت که معتقد است اتاق، تضاد دارد، موافق نیستم. حاکمیت نمی‌تواند جواب خواسته‌های فعالان اقتصادی را بدهد و به‌نوعی، اعتراضات بخش‌خصوصی را این‌گونه نادیده می‌گیرد. اتاق صدای واحد دارد اما مسیرهای نیل به اهداف واحد، یکی نیست. دیدگاه همه اعضای بخش خصوصی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی این بخش است. ما معتقدیم که بر اساس قانون کشور، فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود یا حداقل در تمام امور اقتصادی از نظرات بخش‌خصوصی هم استفاده شود.

تفاوت سلایق در علوم انسانی امری واضح است. در اتاق بازرگانی حدود ۴۵۰ فعال اقتصادی وجود دارد؛ همین امروز اگر سه اقتصاددان را کنار هم بنشانیم، ممکن است نظرات آنها درباره رسیدن به یک هدف خاص متفاوت باشد.

برخی اظهارنظرها به دلیل کم‌لطفی چند نفر است که مسیر را گم کرده‌اند. اظهارنظرهایی که نه در شأن اتاق و نه در شأن فعالان است. لازم است که فعالان اقتصادی از ترور و تخریب شخصیت طرفین مقابل بپرهیزند. اگر منظور از تفاوت، نگرش اقتصادی است، این حق مسلم فعالان اقتصادی است که نظرات خود را بیان کنند اما اگر منظور تخریب و ترور شخصیتی است ما موافق این برخوردهای زننده نیستیم.

شفافیت در اتاق، برای رفع این مشکلات در اتاق بسیار تاثیرگذار است؛ اتاق هم تا جایی‌که توانسته شفاف بوده‌است؛ از این به بعد هم باید شفاف‌تر شود تا از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو، در امان باشد.