مهاجرت و کمبود نیروی متخصص

مهاجرت و کمبود نیروی متخصص

مهاجرت و کمبود نیروی متخصص

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

تغییر مکرر قوانین و مقررات فضای کسب‌وکار، تامین مواد اولیه به ویژه مواد اولیه وارداتی، مسایل مربوط به نیروی کار و کمبود نیروی کار متخصص به دلیل مهاجرت آنها از اصلی‌ترین چالش‌های کنونی صنعت‌گران است.

موضوع دیگر تحریم است که نه‌تنها نقل و انتقال وجوه را با چالش مواجه کرده که مانع ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور شده. افزون بر این، به دلیل بالا بودن نرخ ارز و عدم تامین ارز توسط دولت، خرید ماشین‌آلات نیز با محدودیت روبه‌رو شده است.

در کنار این مسایل، سیستم بانکی نیز در بسیاری از موارد نمی‌تواند به تامین مالی تولید کمک کند.