مدل مالیاتی کشورهای پیشرفته؛ سبک زندگی جهان سومی!

مدل مالیاتی کشورهای پیشرفته؛ سبک زندگی جهان سومی!

مدل مالیاتی کشورهای پیشرفته؛ سبک زندگی جهان سومی!

به گزارش اعتماد، در یکی، دو سال اخیر مالیات‌های تورمی از دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه (طلا، سکه و ارز) به عنوان پایه‌های جدید لحاظ شده‌‌اند.

همچنین اعلام دریافت مالیات از حساب‌هایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی دارند یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی جدید تلقی می‌شود، با وجود تورم ۵۰ درصدی در کشور و افزایش قیمت هر روزه کالاهای مختلف و درآمدهای پایین مردم این نوع سیاستگذاری‌ها فشار بالایی به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

اخیرا شاهد آنیم که هر چه پایه‌های مالیاتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد در ایران هم در حال پیاده‌سازی آن هستند؛ این در حالی است که در هیچ بخش دیگر رفاهی این کشورها را با توجه به اینکه غربی هستند به این شکل الگوی خود قرار نمی‌دهند. اما برای افزایش پایه‌های مالیاتی استنادشان این قبیل از کشورهاست.